O nás

  • Hoci sme mladá spoločnosť, nezačali sme dnes. Pred založením vlastného podniku sme všetci dlhé roky pracovali v odvetví výroby peliet.
  • Vybudovali sme si vlastnú sieť, aby sme mohli získavať najkvalitnejšie suroviny.
  • Náš závod je vybavený najmodernejšími nemeckými strojmi a najnovšími technológiami.
  • Sme hrdí na to, že naše výrobky z peliet spĺňajú najvyššie profesionálne normy
  • Naša spoločnosť vynakladá veľké úsilie na podporu profesionálneho rozvoja a finančného ohodnotenia našich zamestnancov. Na tento účel im poskytujeme priebežné školenia.
  • Naša spoločnosť neustále získava najmodernejšie stroje a uplatňuje najnovší vývoj a technológie. Neustálym sledovaním zahraničnej literatúry udržiavame krok s najnovším vývojom vo svete. Prispôsobujeme ich potrebám našich zákazníkov, testujeme a uplatňujeme ich v praxi.

Naša filozofia

Naším cieľom je vyrábať pelety, ktoré spĺňajú najvyššie profesionálne štandardy s využitím inovatívnych, ekologických a špičkových technológií. Naše pelety predstavujú riešenia s pridanou hodnotou, ktoré podporujú konkurencieschopnosť a úspech našich zákazníkov, a prispievajú k efektívnym obchodným operáciám prostredníctvom nákladovej efektívnosti.

Svoje ciele sledujeme a dosahujeme na základe princípov zamerania na zákazníka, budovania dlhodobých vzťahov, kvality a environmentálneho povedomia a neustáleho zlepšovania.

ENERIUS s.r.o.
Meštianska 3021, 945 01 Komárno, Slovakia