Naše produkty

Agripellet

Agropellet je známy pod viacerými názvami, vrátane agropellet, agropellet, agropellet, biopellet a niekedy aj pod pojmom tyzipellet. Je to výrazne lacnejšia alternatíva vykurovania v porovnaní so zemným plynom, plynom z nádrží a inými drahými palivami, ale aj v porovnaní s vykurovaním drevnými peletami. Vyrábajú sa z vedľajších produktov poľnohospodárskych podnikov a priemyselných podnikov spracúvajúcich poľnohospodárske suroviny.

Pelety zo slamy

Je špeciálne navrhnuté pre kone, hydinu, hovädzí dobytok a ošípané a je vyrobené zo starostlivo vybranej pšeničnej a ražnej slamy. Obsahuje len prírodné zložky (100 % organické a prírodné). Slama použitá pri výrobe je až do použitia uchovávaná výrobcom pod špeciálnou ochrannou fóliou. Tým sa zabezpečí, že suroviny použité na výrobu sú suché a bezpečné pre zvieratá.

Zo slnečnicových šupiek

Okrem drevných peliet sú výborným palivom aj pelety zo slnečnicových šupiek, ktoré sa tešia čoraz väčšej obľube. Cena je oveľa nižšia ako pri drevných peletách, ale výhrevnosť je vyššia! Je to udržateľný, obnoviteľný zdroj energie, pretože sa vyrába recykláciou slnečnicových šupiek, ktoré sú už poľnohospodárskym odpadom. 

ENERIUS s.r.o.
Meštianska 3021, 945 01 Komárno, Slovakia

ENERIUS s.r.o.
Meštianska 3021, 945 01 Komárno, Slovakia